เจดีย์ (Pagoda)

พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม

พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม มีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ขึ้นดาวดึงส์ จึงมีคำกล่าวว่าหากใครได้มาไหว้พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม ก็เหมือนได้ไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ภายในพระเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ

พระธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่ภายในวัดเกตุการาม หรือ วัดสระเกตุ ถนนหน้าวัดเกต  ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เกด