สถานที่เที่ยวแม่แตง (Mae Teang Attractions)

วัดพระธาตุสุนันทา

ประวัติพระบรมธาตุสุนันทา วัดพระธาตุสุนันทา (ดอยแม่หม้าย) เดิมชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุแม่หม้าย ประวัติของพระธาตุองค์นี้ ได้จากตำนานพระเจ้าเลียบโลก และผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าสืบกันมาว่าได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้หนึ่งเส้นในเขตเมืองแกน สถานที่นั้นชื่อ แม่หอเด็ด เรียกนามตามชาวบ้าน ซึ่งทำมณฑปและอาสนะถวายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ติดตามเสด็จ…

น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง

น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง เป็นน้ำแร่ซึ่งมีแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วไหลเป็นลำธารและน้ำตกขนาดเล็ก มีพื้นดินใต้ลำธารเป็นแข็งสีขาวไม่ลื่น เป็นประกายดูสวยงามน่าชมยิ่งนัก น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง ตั้งอยู่ที่แยกกิโลเมตรที่ 42 สายเชียงใหม่–พร้าว…

g0Hf

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2527 ภายในเนื้อที่ 60 ไร่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เน้นการวิจัยกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์ผสม…

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จากการรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางสำรวจสภาพพื้นที่ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถางพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและพืชอื่นๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวเขาด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น…

 

ขุนแม่ยะ

ขุนแม่ยะ ขุนแม่ยะ ตั้งอยู่ระหว่างทางจากแม่มาลัย-ห้วยน้ำดัง-ปาย ประมาณกิโลเมตรที่ 30-40 เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร หรือ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ แหล่งชมดอกพญาเสือโคร่ง หรือ…

              แม่ยะ        ยะ

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้า เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ในตอนเช้าจะมีแสงแดดส่องถึงลงมาสะท้อนกับสายน้ำสีขาว ทำให้เกิดเป็นรุ้งประกายสวยงามมาก ที่หน้าผาจะมีมอส เฟิร์นเกาะ น้ำตกหมอกฟ้า ตั้งอยู่บนถนนสายแม่มาลัย-ปาย…