สถานที่เที่ยวแม่อาย (Mae Ai Attractions)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเผ่ามูเซอ ที่หมู่บ้านวังดิน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนดอยผีหลอกติดกับลำน้ำกก ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ราว…

วัดท่าตอน

วัดท่าตอน วัดท่าตอน พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดประจำอำเภอแม่อาย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง…

ท่าตอน

วัดพระธาตุสบฝาง

วัดพระธาตุสบฝาง หรือ พระธาตุสบฝาง ตั้งอยู่บนดอยสบฝาง บนฝั่งแม่น้ำกก ของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากบ้านท่าตอนไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.923 1600…