สถานที่เที่ยวแม่ริม (Mae Rim Attractions)

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน เป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชน รอบบริเวณร่มครึ้มไปด้วยหมู่ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งรวมของศิลปวัตถุโบราณและหายากยุคบ้านเชียงถึงปัจจุบัน บ้านสร้างด้วยไม้สักทองสวยสะดุดตา แวดล้อมด้วยพันธุ์พฤกษชาติและกล้วยไม้ป่านานาพันธุ์ให้ความร่มรื่น ภายในบ้านไม้สักทองหลังใหญ่เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและงานศิลปกรรมหายากเช่น เครื่องปั้นดินเผายุคบ้านเชียง ภาพไม้แกะสลัก เครื่องลายครามพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ฯลฯ…

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จากนั้นกรมป่าไม้ได้จัดส่งหน่วยงานร่วมกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าภีศเดช…

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และทรงงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกร…

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ รูปแบบตัวอาคารได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก เดิมพระตำหนักดาราภิรมย์เป็นที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าจอมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ ซึ่งจัดแสดง และรักษาไว้ได้ใกล้เคียงกับอดีตมาก…

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพื้นที่ 3,500 ไร่ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูกขยายพันธุ์และศึกษาวิจัย สวนพฤกษศาสตร์มีเส้นทางชมสวนหลายเส้นทางและมีกลุ่มอาคารเรือนกระจกสำหรับให้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยี่ยมชมได้สนุกเพลิดเพลินกับชนิดพรรณพืชที่มีความหลากหลายซึ่งมีทั้งชนิดพรรณไม้พื้นเมืองประจำถิ่น…

 ฟาร์มงูแม่สา

ฟาร์มงูแม่สา เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์งู และศึกษาการขยายพันธุ์งูที่มีในเมืองไทย มีการแสดงงู และการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน ใช้เวลาในการแสดงรอบละประมาณ 30 นาที ค่าธรรมเนียมเข้าชม เด็ก 100 บาท…

ฟาร์มงูแม่สา.02_1423118901          งู

น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่สา น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 8 ชั้น ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 5-7…

แม่สา