ประวัติสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ (History of Chiang Mai Attractions)

 

สะดือ

ประวัติวัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง ประวัติวัดอินทขีลสะดือเมืองเชียงใหม่ สมัยพญามังรายได้ทรงสร้างวัดสะดือขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ เสาหลักเมือง หรือ เสาอินทขิล ซึ่งตามตำนานพื้นเมืองเหนือกล่าวถึงการบูชาเสาอินทขิลไว้ว่า พระอินทร์ได้ประทานให้ลัวะในสมัยการสร้างเวียงนพบุรี โดยเศรษฐีลัวะ 9 ตระกูล พระฤาษีให้กุมภัณฑ์…

วัดฝายหิน

ประวัติวัดฝายหิน กับประวัติศาสตร์ล้านนาไทย 1. พระอภัยสารทะ ( โสภณมหาเถระ) เจ้าคุณพระอภัยสารทะ ( ครูบาฝายหิน) ปฐมสงฆราชาของล้านนาไทย พระอภัยสารทะ สังฆปาโมกข์…

ตำนานถ้ำตับเตา

ตำนานถ้ำตับเตา ถ้ำตับเตา ถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนในแอ่งที่ราบโหล่งเมืองไชยปราการ – ฝาง มีอายุเก่าแก่ โดยมีตำนานที่ผูกเรื่องราวพื้นบ้านเข้ากับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่า ในสมัยพุทธกาล ขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใกล้จะปรินิพพาน หลังจากทรงตรากตรำพระวรกายในการประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานต่างๆ เมื่อจวนได้เวลาเสด็จดับขันธ์ปรินิพานตามคำทูลอาราธนาของพญามาร พระพุทธองค์ได้รับบิณฑบาตอาหารที่ประกอบด้วยสุกรมัทวะจากนายจุนนะ..

ประวัติศาสตร์วัดโลกโมฬี

ประวัติศาสตร์วัดโลกโมฬีจากแรกสร้างจวบจนปัจจุบัน วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้างมีเนื้อที่ 4-1-37 ไร่ โบราณสถานที่ปรากฏอยู่คือ พระเจดีย์ที่มีอายุประมาณ 477 ปี…

พระธาตุเจดีย์หลวง

พระธาตุเจดีย์หลวง พระธาตุเจดีย์หลวง นั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60…

ประวัติวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ประวัติวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จุลศักราช 289 (พ.ศ. 1874) พระเจ้าแสนภู โปรดให้สร้างเมืองเชียงแสน และต่อมาอีก 4 ปีทรงสร้างมหาวิหารขึ้นในท่ามกลางเมืองเชียงแสน คือวัดเจดีย์หลวงองค์ที่ 1…